Обществени обекти

OBs

Сложният инжинерингов проект изготвен с отговорното участието на нашия екип е за реставрация и консервация на недвижимата културна ценност, въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

READ MORE

TECH-FOLK

Техно-Фолк е спекулативно нео-възрожденско селце на ръба на стария град в Пловдив – изобразяващ възможния синтез между технологията и фолклора в не-толкова-далечното бъдеще на България.

READ MORE

IndPBs

Конкурсно предложение за инвестиционно намерение на административна сграда за обслужване на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както и осигуряване на подпомагащи дейности по обществено обслужване на Индустриалната зона.

READ MORE

BulP/P1

Проекта представлява складова база с работилници, офиси и търговска площ изградена в бързо развиващ се индустриален и логистичен парк в землището на гр.Бургас. Разгънатата застроена площ на проекта е 1801м2, помещаващ се върху имот с площ от 2730м2.

READ MORE

KGB

Проектът представлява конкурсно предложение за изготвяне на проект за детска градина в кв. Горна баня, гр. София.

READ MORE

DzUI/MT

В сърцето на Странджа планина се намира най-големия български град в нея, а именно гр.Малко Търново. Селище с вековна история, съхранило културата и обичайте на българщината. Района се характеризира с изключително чистия си въздох и богатата си широколистна природа, това са и едни от основните причини за изграждането на Медицински център за постоянно настаняване на хора с умствено изоставане.

READ MORE

VLibrary

Проектът представлява конкурсно предложение за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, гр. Варна. Идейното решение се основава на съвременния поглед върху публичните пространства, архитектурата, обществото и техните нужди.

READ MORE

SUEKP.Bs

Сградата на СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас е построена през 1982г. и е разположена в ж.к. “Славейков“. Застроената площ (ЗП) е 3314,9м2, разгъната застроена площ (РЗП) е 8303м2 и подземни нива с площ 2750м2.

READ MORE

FOLKLORIA

Фолклория е прототипно нео-фолк селце в Странджа планина където онлайн професионалисти могат да съжителстват с местните и да върнат живота в Бълграските села докато претворяват местната култура и фолклор.

READ MORE

RPU/MT

Проекта е за реставрация и саниране на сградата на Районно Полицейско Управление(РПУ) намиращо се в центъра на гр.Малко Търново. Сградата е бивш конак с над 100 годишна история, като няма точна датировка за нея.

READ MORE