Обществени обекти

OBs

Сложният инжинерингов проект изготвен с отговорното участието на нашия екип е за реставрация и консервация на недвижимата културна ценност, въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

READ MORE

BulP/P1

Проекта представлява складова база с работилници, офиси и търговска площ изградена в бързо развиващ се индустриален и логистичен парк в землището на гр.Бургас. Разгънатата застроена площ на проекта е 1801м2, помещаващ се върху имот с площ от 2730м2.

READ MORE

DzUI/MT

В сърцето на Странджа планина се намира най-големия български град в нея, а именно гр.Малко Търново. Селище с вековна история, съхранило културата и обичайте на българщината. Района се характеризира с изключително чистия си въздох и богатата си широколистна природа, това са и едни от основните причини за изграждането на Медицински център за постоянно настаняване на хора с умствено изоставане.

READ MORE

RPU/MT

Проекта е за реставрация и саниране на сградата на Районно Полицейско Управление(РПУ) намиращо се в центъра на гр.Малко Търново. Сградата е бивш конак с над 100 годишна история, като няма точна датировка за нея.

READ MORE