1.567/MT

Групата от проекти се намира на територията на гр.Малко Търново и са за изпълнение на мерки по програма „Региони в растеж“2014-2020г. Обхватът на възложените задачи е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, укрепване и саниране на фасадни повърхнини, осигуряване на достъпна среда и цялостно освежаване на сградния фонд. Обектите са четири на брой и са с административни адреси:

  • ул.“Петко Непетов“ №1, гр.М.Търново
  • Блок №5, ж.к.“Майор Вишняев“ №3, гр.М.Търново
  • Блок №6, ж.к.“Майор Вишняев“ №3, гр.М.Търново
  • Блок №7, ж.к.“Майор Вишняев“ №3, гр.М.Търново

YEAR

2018-2020

LOCATION

Малко Търново, България

CATEGORY

Жилищни сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов, арх.С.Андонова

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2018-2020
  • LOCATION : Малко Търново, България
  • CATEGORY : Жилищни сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов, арх.С.Андонова
  • VISUALIZATION :