AL50/52/2

Този проект представлява реставрация и консервация на ансамбъл от три сгради намиращи се в идеалния център на гр.Бургас, с лица към главната пешеходна артерия в града, а именно ул.“Александровска“. Жилищните сгради с търговски обекти в партерното ниво попадат в обхвата на Групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) „улица Александровска- Гарата”. Като с най-характерен,  интригуващ и сложен за възстановяване облик е сградата с административен адрес ул.“Александровска“ №50, орефлена със своята неповторима шахматна мазилкова структура. Изпълнението на тези ансамбълови обекти беше истинско предизвикателство за нашия екип, като изискваше голяма отдаденост, търпение и стотици часове авторски надзор.  Но запазването на историческия архитектурен дух на градската среда е безценна задача, пред която ние винаги сме готови да откликнем.

YEAR

2019/2020

LOCATION

Бургас, България

CATEGORY

Реставрация и консервация

CREATIVE DIRECTOR

арх.С.Андонова, арх.А.Андонов

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2019/2020
  • LOCATION : Бургас, България
  • CATEGORY : Реставрация и консервация
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.С.Андонова, арх.А.Андонов
  • VISUALIZATION :