2, 3, 5, 19, 24, 32, 33, 34, 63, 64А

Блокове Славейков

Нашият екип е участвал в голям брой проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ж.к.“Славейков“, гр.Бургас. Натрупания опит ни дава възможност за висока експертиза и компетентност върху проблемите свързани със санирането и реконструкцията на типови жилищни сгради строени през 70-те,80-те и 90-те години на XXвек. Показаните обекти са десет на брой и са с административни адреси:

 • ж.к.“Славейков“, Блок №2, гр.Бургас (18-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №3, гр.Бургас (18-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №5, гр.Бургас (12-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №19, гр.Бургас (8-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №24, гр.Бургас (8-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №32, гр.Бургас (12-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №33, гр.Бургас (8-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №34, гр.Бургас (8-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №63, гр.Бургас (8-етажа)
 • ж.к.“Славейков“, Блок №64А, гр.Бургас (8-етажа)

YEAR

2015-2020г.

LOCATION

ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, България

CATEGORY

Жилищни сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов, арх.С.Андонова

SHARE PROJECT
 • YEAR : 2015-2020г.
 • LOCATION : ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, България
 • CATEGORY : Жилищни сгради
 • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов, арх.С.Андонова
 • VISUALIZATION :