TAL/P1&P2

Проекта представлява три етажна производствено-логистична база с работилници, складова площ, офиси и търговска площ изградена в бързо развиващ се индустриален и логистичен парк в землището на гр.Бургас. Инвестиционните намерения са разделени на два етапа „Фаза 1“ и „Фаза 2“, като сградите са обединени и интегрирани в изпълнение си на зададените функции. Разгънатата застроена площ на проекта е 3271м2, помещаващ се върху имот с площ от 4513м2.

YEAR

2017/21

LOCATION

Бургас, България

CATEGORY

Индустрилни сгради, Обществени сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов

VISUALIZATION

арх.А.Андонов

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2017/21
  • LOCATION : Бургас, България
  • CATEGORY : Индустрилни сгради, Обществени сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов
  • VISUALIZATION : арх.А.Андонов