ZRNC.Bs

Нашият екип е участвал в голям брой проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в гр.Бургас и в частност в ж.к.“Зорница“. Натрупания опит ни дава възможност за висока експертиза и компетентност върху проблемите свързани със санирането и реконструкцията на типови жилищни сгради строени през 70-те,80-те и 90-те години на XXвек. Показаните обекти са два на брой и са с административни адреси:

  • ж.к.“Зорница“, Блок №35, гр.Бургас (6-етажа)
  • ж.к.“ Зорница“, Блок №39, гр.Бургас (20-етажа)

YEAR

2015-2020

LOCATION

ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, България

CATEGORY

Жилищни сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов, арх.С.Андонова

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2015-2020
  • LOCATION : ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, България
  • CATEGORY : Жилищни сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов, арх.С.Андонова
  • VISUALIZATION :