• Category :

Задължително осъществяване на авторски надзор по всички проектни части, включващо: посещения на обекта, предписания по време на строителството, разработване на допълнителни работни детайли и материали, приемане на извършени дейности и контрол на качеството.