• Category :

Обследване на сгради за енергийна ефективност. Конструктивно обследване и предписания. Изготвяне на технически паспорти и доклади.