„Андонов и синове дизайн“ ООД е архитектурна компания осъществяваща пълния цикъл в изпълнението на инженерингови проекти. Oт предпроектни проучвания и проектиране, през проджект мениджмънт на обекти, строителство и авторски надзор, до издаване на готов продукт. Разполагаме със собствени строителни бригади от високо квалифицирани специалисти, технически ръководители, строителни работници и монтажници, обезпечени с всички материали-технически средства, механизация, инструменти и транспорт, необходими за качествено и бързо изпълнение на възложените задачи.

Компанията е основана през 1997г. от инж.Тодор Андонов. През 2014г. с включването на арх.Антон Андонов, като пълноправен управител се засилва архитектурния профил на фирмата и се затваря кръга на предлаганите услуги.

За наша мисия приемаме създаването на функционални форми с безупречен дизайн и характер. Генерирането на визията на всеки отделен проект за нас не е самоцел, а е неразривно свързана с особеностите на заобикалящата среда, съвкупност от отношението към историческия контекст и морфолигията на възложената задача. Добрият дизайн е в съвършеният детайл!

Нашият екип е с широк обхват от специализации и компетентности, като безусловно вярва в това, че човек никога не трябва да спира да се развива. Ето затова постоянно търсим… търсим новото, търсим по-доброто, търсим предизвикателството и не спираме да усъвършенстваме себе си.

ЕКИПЪТ

Experts ready to serve.

арх. АНТОН
АНДОНОВ

инж. ТОДОР
АНДОНОВ

арх. САВИНА
АНДОНОВА

инж. ДИМИТЪР
НИКОЛОВ

инж. НИКОЛАЙ
БАЛЕВ

В КАКВО СМЕ НАЙ-ДОБРИ

Специалности и профилиране

АРХИТЕКТУРА (АРХ)

– Проектиране на обществени, административни, жилищни, промишлени и логистични сгради

– Passive House Certificate – сертифициран дизайнер за пасивни сгради към немския институт в Дармщад, Германия

– Паметници на културата – Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство

– Устройствено планиране

– Ландшафтен дизайн

– Интериор и обзавеждане

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (СК)

ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ (ОВИК)

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕЕ)

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВИК)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ (ЕЛ)

ГАЗИФИКАЦИЯ (ГАЗ)

ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПСД)

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)

КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО (КК)

СЕРТИФИКАТИ

Сертификати и удостоверения

ISO 9001-2015

ISO 14001-2015

OHSAS 18001-2007

PASSIVE HOUSE

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ