Детска градина, гр. София – Конкурсно предложение

KGB

Проектът представлява конкурсно предложение за изготвяне на проект за детска градина в кв. Горна баня, гр. София.

Сградата на детската градина е един от първите ни шансове съзнанието ни да бъде повлияно от средата, която обитаваме и да формира не само възприятието ни за света, но и да оформи в какви хора ще се превърнем. Следователно основен аспект на проекта се явява създаването на пространства, които спомагат за ползотворното и креативно израстване на децата прекарващи в тях основна част от ежедневието си.

Функционално сградата е развита на две нива без сутерен като всяко ниво е съставено от две полунива за по-оптимално преодоляване на денивелацията на терена. Връзката между двете нива, както и между вътрешните пространства и двора се осъществява чрез щедро общо атриумно пространство играещо важна роля на свързващ елемент между различните елементи на функционалната програма.

Конструктивно сградата е проектирана със масивна стоманобетонна конструкция до плочата на втория етаж и с видима конструкция на второто ниво и покрива, изпълнена от дърво. Материал, който преминава и по фасадата, и облагородява характера на сградата и спомага за плавния преход с природата и околната среда.

YEAR

2019

LOCATION

София, България

CATEGORY

Обществени сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх. А. Андонов, съвместно участие с IMG Bureau

VISUALIZATION

IMG Bureau

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2019
  • LOCATION : София, България
  • CATEGORY : Обществени сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх. А. Андонов, съвместно участие с IMG Bureau
  • VISUALIZATION : IMG Bureau