MRdnk.Bs

Нашият екип е участвал в голям брой проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ж.к.“Меден Рудник“, гр.Бургас. Натрупания опит ни дава възможност за висока експертиза и компетентност върху проблемите свързани със санирането и реконструкцията на типови жилищни сгради строени през 70-те,80-те и 90-те години на XXвек. Показаните обекти са четири на брой и са с административни адреси:

  • ж.к.“М.Рудник“, Блок №24, гр.Бургас (13-етажа)
  • ж.к.“ М.Рудник“, Блок №69, гр.Бургас (8-етажа)
  • ж.к.“ М.Рудник“, Блок №79, гр.Бургас (8-етажа)
  • ж.к.“ М.Рудник“, Блок №114, гр.Бургас (8-етажа)

YEAR

2015-2020

LOCATION

ж.к.“М.Рудник“, гр.Бургас, България

CATEGORY

Жилищни сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов, арх.С.Андонова

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2015-2020
  • LOCATION : ж.к.“М.Рудник“, гр.Бургас, България
  • CATEGORY : Жилищни сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов, арх.С.Андонова
  • VISUALIZATION :