OBs

В сърцето на град Бургас, а именно пресечната точка на улиците „Александровска“, „Фердинандова“ и „Богориди“ се намира сградата на Община Бургас с глевен вход към площад „инж.Ат.Сиреков“. Проектът на арх. Г.Овчаров и Г.Попов.  Строежът започва през 1934г. и се изпълнява на два етапа ( 1934-1935г. и 1939-1942г). Окончателно завършва през 1943г. Сложният инжинерингов проект изготвен с отговорното участието на нашия екип е за реставрация и консервация на недвижимата културна ценност, въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. В ролята си на горди граждани на гр.Бургас, нашия екип е с огромно удоволетворение, че участва в съхранението на една от най-емблематичните сгради в красивия ни морски дом.

Не е измислица морето и щастието съществува !

(Христо Фотев)

YEAR

2019/2020

LOCATION

Бургас, България

CATEGORY

Реставрация и консервация

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2019/2020
  • LOCATION : Бургас, България
  • CATEGORY : Реставрация и консервация
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов
  • VISUALIZATION :

В сърцето на град Бургас, а именно пресечната точка на улиците „Александровска“, „Фердинандова“ и „Богориди“ се намира сградата на Община Бургас с глевен вход към площад „инж.Ат.Сиреков“. Проектът на арх. Г.Овчаров и Г.Попов.  Строежът започва през 1934г. и се изпълнява на два етапа ( 1934-1935г. и 1939-1942г). Окончателно завършва през 1943г. Сложният инжинерингов проект изготвен с отговорното участието на нашия екип е за реставрация и консервация на недвижимата културна ценност, въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. В ролята си на горди граждани на гр.Бургас, нашия екип е с огромно удоволетворение, че участва в съхранението на една от най-емблематичните сгради в красивия ни морски дом.

Не е измислица морето и щастието съществува !

(Христо Фотев)