Система за дървени конструкции със свободни форми, Идеен проект

PANLAM

Панлам е иновативна разработка за дървени конструкции със свободни форми базираща се върху 2D дигитални фрези и ламиниране на дървени плоскости. Панлам предоставя от-дизайн-до-производство компютърна програма и пълен технологичен метод за изработване. Структурната система е приложена в архитектурния проект Tech-Folk.

Изследването цели да предложи алтернатива на региони с дървени ресурси но ниско развита дървена индустрия какъвто е България и Балканите. Индустрията за дървени конструкции със свободни форми е крайно централизирана в западна Европа и разчита на високо-квалифицирани майстори, скъпи 3D-фрези и непридвидим процес за огъване на дървени елементи. Поради изброените прични изработката на подобни конструкции в България не е възможно. Панлам отговаря на този проблем като елиминира нуждата за огъване и го замества със серия дървени елементи които наподобяват идеалната форма. Този подход е отворен и достъпен: 2D дигиталните фрези са значително по-евтини от 3D фрезите; Панлам алгоритъма съчетан с дигиталното производство предоставя ламели готови за ламиниране и сглабяне с предвидим и автоматизиран процес; оптимизацията на процеса отваря врати за ниско-квалифицирана работна ръка.

Проектът е изготвен като част от магистърска дипломна работа в Bartlett, UCL, Лондон.

YEAR

2022

LOCATION

Европа

CREATIVE DIRECTOR

арх. T. Андонов, RIBA Part II

VISUALIZATION

арх. T. Андонов, RIBA Part II

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Европа
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR : арх. T. Андонов, RIBA Part II
  • VISUALIZATION : арх. T. Андонов, RIBA Part II