RPU/MT

Проекта е за реставрация и саниране на сградата на Районно Полицейско Управление(РПУ) намиращо се в центъра на гр.Малко Търново. Сградата е бивш конак с над 100 годишна история, като няма точна датировка за нея. Въпреки това тя е попита с много история и е с голямо значение за града. За това говори паметната плоча нопомняща, че „В тази сграда на 25 Октомври 1913г. в 10ч. става окончателното предаване на гр.Малко Търново и околията от турските власти“.

YEAR

2018

LOCATION

Малко Търново, България

CATEGORY

Обществени сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2018
  • LOCATION : Малко Търново, България
  • CATEGORY : Обществени сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов
  • VISUALIZATION :