ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ И ХОТЕЛСКА ЧАСТ

SScraper

Проектът представлява Жилищна сграда със смесени функции и хотелска част с високо етажно застрояване в централна София. Височината на небостъргач заедно с ниското тяло в 243,50м, състоящ се от 60 надземни етажа и 4 подземни. Основната концепция идва от разглеждането на градската среда като единен организъм наподобяващ дървесна биосистема и идеята за вертикално жилище. Цялостта на проекта развива виждането за модерна София и пътя й на развитие. Анализирайки възприятието на човека за заобикалящите го сгради бива наблюдавано, че той усеща сградата, когато е в непосредствена близост с височина не повече от 15м. Поради тази причина структурата бива развита в два плана. Ниско тяло (постамент), възприемащ се от околните минувачи и ясно изразена вертикална част, възприемана от далечина. Оттук идва и дизайна на сградата. Ниското тяло цели да създаде сгради в центъра на София (познат също като Сталински барок), използвайки елементи на колонадните пространства и арки, повлияни и асимилирани в идеята за града като биологичен организъм. Така строго вертикалното тяло бива повлияно от биологията на ниското и започва да променя неговата генетична структура и да пренарежда ДНК-то му. Появяват се генетичните малформации във фасадните елементи и се създава усещането за процес на симбиоза между иначе привидно разнородните елементи на структурата.

YEAR

2015

LOCATION

София, България

CATEGORY

Обществени сгради - Идеен проект

CREATIVE DIRECTOR

арх. А. Андонов

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2015
  • LOCATION : София, България
  • CATEGORY : Обществени сгради - Идеен проект
  • CREATIVE DIRECTOR : арх. А. Андонов
  • VISUALIZATION :