СУ ,,Епископ Константин Преславски”

SUEKP.Bs

Сградата на СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас е построена през 1982г. и е разположена в ж.к. “Славейков“. Застроената площ (ЗП) е 3314,9м2, разгъната застроена площ (РЗП) е 8303м2 и подземни нива с площ 2750м2. Сградата представлява масивна монолитна конструкция с плосък покрив и вътрешно отвеждане на дъждовните води, състояща се от 7 корпуса. Блоковете са със свързано застрояване с топла връзка помежду им.

Проектът включва архитектурно-строителни мероприятия, които следва да се проведат със сградния фонд на СОУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас за осигуряване необходимия клас на енергийна ефективност съгласно резултатите от енергийното обследване – топлоизолирани на ограждащи повърхности, подмяна на дограмата и отводнителните елементи на покрива.

YEAR

2015

LOCATION

ж.к. “Славейков“, гр. Бургас, България

CREATIVE DIRECTOR

арх.А.Андонов

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2015
  • LOCATION : ж.к. “Славейков“, гр. Бургас, България
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR : арх.А.Андонов
  • VISUALIZATION :