Културно-технологично село, Идеен проект

TECH-FOLK

Техно-Фолк е спекулативно нео-възрожденско селце на ръба на стария град в Пловдив - изобразяващ възможния синтез между технологията и фолклора в не-толкова-далечното бъдеще на България.

Надигащата се ИТ класа решава да се изправи с политическата, енергийна и социална криза чрез формирането на автономно общество със собствено дигитално управление, крипто-валута, чист независим енергиен източник и инкубатор за технологични бизнеси. Новата организация също цели да изгради този нов модел върху идеята за старите възрожденски села и техните независими прогресивни общности, като интегрира културни и фолклорни елементи. Новото Техно-Фолк селце предоставя нови обществени градски пространства в сърцето на Пловдив: парк, площад и директна връзка между старата и новата част, като изобличава красивата отвесната скала и вековни дървета.

Архитектурното формообразуването, както на обществените пространства така и на отделните сгради, се гради на принцип синтезиран от внимателен анализ на стария град на Пловдив. Архитектурните елементи на старите Български къщи са пречупени през призмата на новите технологии и нови възможности за изчислителен дизайн. Това придава облика и усещането на архитектура, която гледа към бъдещето, но е здраво стъпила върху корените.

Комплекса се състои от индустриални и обществени сгради, които подпомагат както развитието на Техно-Фолк обществото така и на местните жители: площад, покрит техно-пазар, дигитална галерия, малка атомна централа с модулни реактори, магазин-офиси, форум, крипто-фонд, бизнес инкубатор, арена и мрежа от градски и зелени пространства.

Целта е да се изгради визия за хибриден начин на живот, който позволява едновременното съществуване на технология и мит, управление и общност, сграда и природа.

Проектът е изготвен като част от магистърска дипломна работа в Bartlett, UCL, Лондон.

YEAR

2022

LOCATION

Пловдив, България

CATEGORY

Обществени сгради, Индустриални сгради

CREATIVE DIRECTOR

арх. T. Андонов, RIBA Part II

VISUALIZATION

арх. T. Андонов, RIBA Part II

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Пловдив, България
  • CATEGORY : Обществени сгради, Индустриални сгради
  • CREATIVE DIRECTOR : арх. T. Андонов, RIBA Part II
  • VISUALIZATION : арх. T. Андонов, RIBA Part II