Регионална библиотека „П. Славейков“, гр. Варна

VLibrary

Проектът представлява конкурсно предложение за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, гр. Варна.

Идейното решение се основава на съвременния поглед върху публичните пространства, архитектурата, обществото и техните нужди.

Сградата е еднообемна с частично терасиране и еркериране в съответствие с функционалните и климатични особености.

Съществуващото обществено пространство, обуславено от сградата на Общината и околностите, преминава плавно и вътре в сградата, създавайки голямо разнообразие от обществени дейности.  Това е осъществено чрез освобождаване на приземния етаж, позволяващ по-добра връзка между жилищните и обществените зони.

Покривът на север е терасовиден, създаващ каскада от зелени площи, пряко свързани с нивата в библиотеката, в комбинация и с богатото фасадно остъкляване осигуряват добър комфорт на осветяване.

Предната фасада на сградата е огромен полупрозрачен екран за филтриране на входящата светлина и разкриване на основната вътрешна пространствена организация.

Югоизточната и югозападната фасада са покрити с градиент от плътни и прозрачни елементи. Те са комбинация от високо отразяваща алуминиева облицовъчна повърхност, която е с южно изложение и отвор, сочещ в обратната посока. Това води до проникване на светлина в сградата, без да има директни отблясъци върху обитателите. Също така осигурява интересни гледки от околността, както на екстериора и интериора.

YEAR

2015

LOCATION

Варна, България

CATEGORY

Обществени сгради - Конкурсен проект

CREATIVE DIRECTOR

арх. А. Андонов, съвместно участие с IMG Bureau

VISUALIZATION

IMG Bureau

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2015
  • LOCATION : Варна, България
  • CATEGORY : Обществени сгради - Конкурсен проект
  • CREATIVE DIRECTOR : арх. А. Андонов, съвместно участие с IMG Bureau
  • VISUALIZATION : IMG Bureau