• Category :

Изготвяне на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти по всички части и всички фази на архитектурното проектиране: Идейна, Техническа и Работна.