• Category :

Цялостно строителство на обществени, административни, жилищни, промишлени и логистични сгради. Реставрация и саниране на съществуващи сгради. Изпълнение на сградни инсталации и системи. Строителство на благоустройствена инфраструктура.