• Category :

Консултантски услуги в проучването, финансирането, подготовката, проектирането, строителството и фактическото изпълнение на обекти. Анализ на работни, конструктивни, нормативни и икономически аспекти на обекти.