• Category :

Подробно архитектурно заснемане на обекта. Изготвяне на необходимите проектни фази за получаване на завършен продукт: концептуално разпределение, идеен проект, технически проект, работни детайли и фрагменти, избор на изпълнители и материали, авторски надзор и менажиране на строително монтажните работи.