• Category :

Цялостно менажиране на проекта. Осигуряване на изпълнението в предвидения срок, с предвидения бюджет и договорения обем. Проследяване и водене на всички фази от изпълнението: дефиниране; иницииране; планиране; изпълнение; мониторинг и контрол; завършване.