Промишлени обекти

TECH-FOLK

Техно-Фолк е спекулативно нео-възрожденско селце на ръба на стария град в Пловдив – изобразяващ възможния синтез между технологията и фолклора в не-толкова-далечното бъдеще на България.

READ MORE

IndPBs

Конкурсно предложение за инвестиционно намерение на административна сграда за обслужване на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както и осигуряване на подпомагащи дейности по обществено обслужване на Индустриалната зона.

READ MORE

BulP/P1

Проекта представлява складова база с работилници, офиси и търговска площ изградена в бързо развиващ се индустриален и логистичен парк в землището на гр.Бургас. Разгънатата застроена площ на проекта е 1801м2, помещаващ се върху имот с площ от 2730м2.

READ MORE

TAL/P1&P2

Проекта представлява три етажна производствено-логистична база с работилници, складова площ, офиси и търговска площ изградена в бързо развиващ се индустриален и логистичен парк в землището на гр.Бургас.

READ MORE

TRMEng/P1

Инвестиционното намерение е за многофункционална логистична база с офиси, търговски площи, складове и работилници. Сградата е на два етажа и в нея са интегрирани голям брой интелигентни системи за управление на обитаемата среда, като: слънцезащитни елементи, умно осветление, енергийно ефективно електрическо оборудване и др.

READ MORE