Жилищни обекти

1.567/MT

Групата от проекти се намира на територията на гр.Малко Търново и са за изпълнение на мерки по програма „Региони в растеж“2014-2020г. Обхватът на възложените задачи е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, укрепване и саниране на фасадни повърхнини, осигуряване на достъпна среда и цялостно освежаване на сградния фонд.

READ MORE